E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ZİYA ÖNDER (YUSUF ZİYA ÖNDER) (SİVAS) (ADALET BAKANI) : 1970 yılı Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri münasebetiyle
58 69 195:197
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar ZİYA ÖNDER (YUSUF ZİYA ÖNDER) (SİVAS) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 31 417:423
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ZİYA ÖNDER (YUSUF ZİYA ÖNDER) (SİVAS) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı münasebetiyle
56 34 576:581
4 Söz Alanlar ZİYA ÖNDER (YUSUF ZİYA ÖNDER) (SİVAS) (ADALET BAKANI) : 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
59 84 421:423