E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 30 5:19
26 39 680:682 718:719 738:741
2 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 38 622:632
3 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4. maddesinin tadili hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
27 50 317:320
4 Söz Alanlar YILMAZ ERGENEKON (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 6. maddesi ile bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6. maddenin değiştirilmesine ve ayrıca 2 ek 1 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
28 71 359:362