E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Malatya ilinin tifo ve kolera salgını tehdidi altında bulunduğuna dair gündem dışı demecine cevabı
11 69 440:441
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun, Sağlık Bakanlığının Hastaneler Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle ilgili gündem dışı demecine cevabı
13 11 211:212