E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar VEFA TANIR (KONYA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
19 30 509:517 522:523