E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar VEFA POYRAZ (AHMET VEFA POYRAZ) (İSTANBUL) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Köy İşleri Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 38 531:537
2 Söz Alanlar VEFA POYRAZ (AHMET VEFA POYRAZ) (İSTANBUL) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum İlinin şu anda içinde bulunduğu zor koşullara dair gündem dışı demecine cevabı.
27 41 93:94
3 Söz Alanlar VEFA POYRAZ (AHMET VEFA POYRAZ) (İSTANBUL) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum Atatürk Üniversitesi arazi sulama tesisleri hakkındaki gündem dışı demecine cevabı.
27 50 284:285
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar VEFA POYRAZ (AHMET VEFA POYRAZ) (İSTANBUL) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Köy İşleri Bakanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 36 752:759