E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar VEFİK PİRİNÇCİOĞLU (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünün arsasına dair sorulan münasebetiyle cevabı
12 78 33
2 Söz Alanlar VEFİK PİRİNÇCİOĞLU (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'ın, Diyanet İşleri Teşkilâtı kanun tasarısı ile köylerdeki camilerin durumları ve dinî personelin ücretleri hakkında Devlet Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
14 101 38:39