E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar VECDİ İLHAN (KASTAMONU) (ORMAN BAKANI) : Orman Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
36 31 387:391
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar VECDİ İLHAN (KASTAMONU) (ORMAN BAKANI) : 1979 yılı Orman Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
42 40 365:369