E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU SAKARYA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 81 506:518