E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (ORMAN BAKANI) : Orman Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 35 59:67
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (ORMAN BAKANI) : Orman Bakanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 36 777:785