E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
59 79 293:295
2 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Köy İşleri Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesi münasebetiyle
56 39 601:613
58 71 488:492
3 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme sularına dair sözlü sorusu münasebetiyle
57 57 569:570
4 Önergeler TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 2510 sayılı Mesken Kanununa ek kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan seçecek üyelerin iştiraki ile bir Geçici Komisyon teşkiline dair
58 71 437
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Köy İşleri Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 37 535:541