E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ) : Kıbrıs'ın, bâzı şehirlerindeki mabet ve türbelerin bomba ile tahribolunması olayını Cumhuriyet Senatosunun duygularına tercüman, olarak tel'in ettiklerine dair partiler Grup Başkan ve Başkanvekilleri ile Tabiî ve Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyeler adına verilen önergesi münasebetiyle
3 45 211:212