E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler TURHAN BİLGİN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Üyesi Ekrem Özden'e cevabı ve ülkenin vahîm duruma düşmediğine ve düşmeyeceğine dair
57 45 160:164
2 Demeçler Ve Söylevler TURHAN BİLGİN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, TBT'nin malî sıkıntılarına dair sözlü sorusu münasebetiyle
57 57 561:563 566:568
3 Demeçler Ve Söylevler TURHAN BİLGİN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Tabiî Üye Suphi Karaman'ın gündemdışı demecine cevabı
57 59 634