E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURGUT YAŞAR GÜLEZ (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
56 35 700:708 713:714
2 Söz Alanlar TURGUT YAŞAR GÜLEZ (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı münasebetiyle
58 69 235:238
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar TURGUT YAŞAR GÜLEZ (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
63 32 553:562