E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Köy İşleri Bakanlığı teşkilâtına dair sözlü sorusuna cevabı
44 15 525:527
2 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Kastamonu ilinin köy ve mahallelerine dair sorusuna cevabı
44 23 878:880
3 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1968 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 28 688:693
4 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1968 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 30 908:912
5 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1968 yılı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
45 32 1206:1212