E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumburbaşkanınca Seçilen Üye Selâhaddin Babüroğlu'nun Ankara İmar Plânı, Ankara ve Kayseri'de yapılmakta olan yaya alt geçitleri ve Ankara Belediyesinin tutumuna dair gündem dışı demeci münasebetiyle
5 71 9:10
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, İmar ve İskân Bakanlığına bağlı bazı kuruluş ve dairelerde suistimal yapıldığının Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonunca da tespit edilmiş olmasına rağmen, hala gerekli işlemlerin tamamlanarak ilgililer hakkında kovuşturma açılmadığına dair gündem dışı cevabı
7 20 749:751
3 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1973 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 24 474:485
4 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın TC Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında toplanmasına dair 9.3.1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
9 31 591:592
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar TURGUT TOKER (HAYRETTİN TURGUT TOKER) (ANKARA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1980 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 31 338:344