E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bitlis Üyesi Kâmran İnan'ın, Türkiye' den geçirilmesi öngörülen, İran-Federal Almanya doğal gaz boru hattına dair gündem dışı demecine cevabı.
13 28 448:449
2 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 12.2.1974 tarihli 28. Birleşimde Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, ucuz fiyatla petrol satın alabilmemiz karşılığında, Suudî Arabistan'ın Mukaddes Emanetleri isteyeceği yolundaki haber konusundaki gündem dışı demecine cevabı.
13 29 471:472
3 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Suudî Arabistan'ın Mukaddes Emanetleri isteyeceği yolundaki Malatya Üyesi Hamdi Özer'in gündem dışı demecine cevabı.
13 29 471:472
4 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İslâm Zirve Konferansına dair gündem dışı demeci.
13 36 689:692
5 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
16 59 287:288 312:318 323:329
6 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Deniz Hukuku ile ilgili yetki kanunu tasarısı münasebetiyle.
17 76 434:436 439:440