E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanı Turan Şahin'in, Güney bölgemizde soğukların sebebolduğu zararlar ve alınan tedbirler hakkında demeci.
17 33 553:555
2 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : 1964 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 40 771:778
3 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Devrekani ovasından geçen sudan faydalanınası hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
19 56 633
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, memlektimizde yetişen bâzı mahsullerin değer pahasına satılmasına dair sözlü sorusuna cevabı
22 9 214:216
5 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 35 839:859