E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TUNCAY MATARACI (RİZE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük, ve Tekel Bakanlığı 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 28 487:491
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar TUNCAY MATARACI (RİZE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü. Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 35 357:360 362:365