E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TEVFİK KORALTAN (SİVAS) (KÜLTÜR BAKANI) : 1980 yılı (Kültür Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
45 33 598:603