E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
35 28 516:524
2 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Ticaret Bakanlığı binası giriş kısmındaki «Ergenekon efsanesini tasvir ve temsil eden tabloya» dair sözlü sorusu münasebetiyle.
37 59 555:556
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1979 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
41 37 634:638
4 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddeler eklenmesine ve 20. maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle.
43 53 344:346