E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SIRRI ATALAY (KARS) (ADALET BAKANI) : Markalar kanunu teklifi münasebetiyle
23 24 143:144
2 Söz Alanlar SIRRI ATALAY (KARS) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 31 339:352
3 Söz Alanlar SIRRI ATALAY (KARS) (ADALET BAKANI) : 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren kanun tasarısı münasebetiyle
25 44 312:313