E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler SEZAİ ERGUN (KONYA) (GENÇLİK VE SPOR BAKANI) : Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergun'un, her spor dalı gibi güreş sporunun da temel eğitimi olan atletizme ve uzun vadeli plân ve programlara dayanmadığı için alınan neticelerin başarısızlıkla sonuçlandığını, Bakanlıkça bu konularda çözüm yolu getirecek uzun ve kısa vadeli plânların yapılmış olduğuna dair
67 120 876:878