E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1966 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 44 133:149
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, İpar Transport Ltd. Şirketine ait dört ticaret gemisine dair sözlü sorusuna cevabı
37 6 171
3 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin Posta telgraf ve telefon abonelerinden alınan mükerrer paralara dair sözlü sorusuna cevabı
37 6 172:173
4 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci'nin İstanbul Boğazın-daki kazalarla ilgili tedbirlere dair sözlü sorusuna cevabı
37 7 222:223
5 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
37 7 214:215
6 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9.7.1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
38 20 10 15 17 19
7 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Rıhtım Resmi kanun tasarısı münasebetiyle
38 24 129:130 132:133 136
8 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1967 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 32 1021:1037 1039