E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : 28.7.1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının 6ncı bendinin değiştirilmesine, 8 ve 10. bendlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
54 20 694:695 697:704 710
2 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
56 37 315:324
58 72 530:536
3 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31. maddesine bir fıkra ile bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
60 90 118:136
60 91 171:175 181:183 188:189 198:199 215:216 219:221 230:231
60 92 243 246 248 250:252
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
4 Demeçler Ve Söylevler SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Emekli aylıklarının % 70'e intibak ettirilmesi gibi çok zaman alacak bir işin, alınan tedbirlerle, Ocak 1971 tarihinden evvel ikmâl edileceğine dair
62 11 112:113
5 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
62 11 117:119 122:126 129:131 142:144
6 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1971 yılı bütçesi münasebetiyle
63 35 203:218