E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SELAHATTİN CİZRELİOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU DİYARBAKIR ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 5.11.1974 tarihli 2. Birleşimde, Devlet memurlarının haksız tayin ve tasarruflarına dair Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk'ün gündem dışı demecine cevabı.
18 3 68:70