E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SELİM SARPER (SELİM RAUF SARPER) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Afyon Karamsar Üyesi Celâl Tevfik Karasapan'ın, dış memleketlerde açık bulunan büyükelçiliklere dair sorusuna cevabı münasebetiyle
1 24 402:403 405
2 Söz Alanlar SELİM SARPER (SELİM RAUF SARPER) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1962 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında
2 31 162:168 171:172