E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : 9.1.1975 tarihli 18. Birleşimde Urfa Üyesi İbrahim Halil Balkıs'ın, «Urfa'da Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı mensuplarının davranışları ve Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanma şekli» konularında yapmış olduğu gündem dışı demecine cevabı.
18 19 455:458
2 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
19 28 246
3 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
19 28 292:293
4 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
19 28 272:277
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
35 26 260:261
6 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
35 26 267:268
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16. maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
40 31 305:306
8 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : 1979 yılı Anayasa Mahkemesi Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 34 319
9 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : 1979 yılı Danıştay Başkanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
41 34 327:328