E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun; zeytin rekoltesi, zeytin ve zeytin yağı fiyatları hakkında Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'ya cevabi demeci.
37 13 391:392
2 Demeçler Ve Söylevler SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in geçen birleşimde hayat pahalılığı hakkındaki demecine cevabı.
38 22 86:88
3 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : 1967 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 30 841:854
4 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, Trakya bölgesindeki ayçiçeği istihsal ve satış fiyatlarına dair sözlü sorusuna cevabı
39 46 508:509