E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SADIK KUTLAY (İÇEL(MERSİN)) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 36 1055:1068