E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Yedek subay adaylarının kısa sureli askerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle
17 70 196:197
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Hükümet bunalımından duyulan endişelere dair gündem dışı demeci.
18 2 49:50
3 Hükümet Programının Okunması SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 38 inci Hükümetin (Irmak Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
18 8 145:159
4 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 38 inci Hükümetin (Irmak Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
18 9 163:222
5 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : 1975 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
19 27 216:221
6 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Maliye Bakanlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
20 35 664:666
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 25.6.1973 tarih ve 1756 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
27 55 428:430
8 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair Kanunun 2. kez Anayasanın 93. maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
28 82 654:656
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
9 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 28 62:65
10 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Atatürk'ün 1981'de idrak edeceğimiz 100. doğum yılını Milletçe ve dünyaca değerlendirmek üzere Devletimizin gerekli hazırlığa hemen başlaması gereği konusunda gündem dışı demeci.
32 43 249:250
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
11 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
35 28 459:461
12 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Milli Eğitim Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
36 29 22:24 37:40
13 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanuna 3 ek Madde ile Geçici 7. Maddeye bir Fıkra ve Bir Geçici Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle.
37 62 657:658
14 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle.
38 71 227:229
15 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : İktidar muhalefet ilişkilerine dair gündem dışı demeci.
38 72 309:311
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
16 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şiddet olayları üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
39 11 494:496
17 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 36 544:547
18 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 1979 Yılı Kültür Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
42 38 7:11
19 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Parlamento denetimi üzerindeki düşünceler ve önerilere dair gündem dışı demeci.
43 54 368:369
20 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : İstanbul'un fethinin 526. yıldönümü hakkında gündem dışı demeci.
43 70 756:757
21 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı Kanununun 19. maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle.
43 77 962:963
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
22 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Traktör satışları konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu üzerinde.
44 16 364:365
23 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında, Akdolunan Kredi Andlaşması konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu üzerinde.
44 20 456:458