E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı sebebiyle su altında kalan köylere dair sözlü sorusuna cevabı
37 6 175
2 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1967 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 29 793:795
3 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1967 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 29 711:715
4 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1967 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 31 979:984
5 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1967 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 33 1232:1237