E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'ın, Aras nehri kıyısına yapılacak sedde dair sözlü sorusuna cevabı.
54 10 406:407
2 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesi münasebetiyle
56 38 478:493 498
58 72 576:581
3 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Keban Gölü Barajı sahasına düşen arazi istimlâklerine dair önergesi münasebetiyle
57 62 741:742
4 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, Kalorifer bacalarından çıkan zehirli gazlara dair sorusu münasebetiyle
57 62 741:742
5 Önergeler SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
59 82 380:381
6 Söz Alanlar SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı münasebetiyle
60 93 322:324 326:329 334 337 340:342