E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SÜLEYMAN SUAT SEREN (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sakıp Önal'ın, Adana Memleket Hastanesinin yeniden inşaası için her hangi bir projenin mevcudolup olmadığına dair sorusuna cevabı münasebetiyle
1 21 329
2 Söz Alanlar SÜLEYMAN SUAT SEREN (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, linyit kömürü kullanılan şehir, kasaba ve sanayi merkezlerinde solunum havasının kirlilik derecesinin kontroluna dair sorusuna cevabı münasebetiyle
1 24 406:407
3 Söz Alanlar SÜLEYMAN SUAT SEREN (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1962 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 33 319:324
4 Söz Alanlar SÜLEYMAN SUAT SEREN (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen kaç hekim bulunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusuna cevabı
3 38 19:20