E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in camilerdeki vakıf eşyaların durumu ve bazı bakanların beyanları hakkında 19.3.1974 tarihli 38. Birleşimdeki gündem dışı demecine cevabı
14 39 48:49
2 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
15 54 312:318 343:346