E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1972 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
2 30 712:717
2 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
3 35 447:448
3 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Rize Üyesi O. Mecdi Agun'un, Türk Hava Yollarının yolcu nakli işlemlerine dair gündem dışı konuşmasına cevabı
6 84 83:84
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Üyesi O. Zeki Gümüşoğlu'nun, boğazlardan geçen yabancı bandıralı gemilerin kılavuzluk hizmetlerine dair gündem dışı demecine cevabı
7 4 51:52
5 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Rize Üyesi Osman Mecdi Agun'un, uçaklarda ve uçak meydanlarında yapılan arama işlemlerine ve tasarruflara dair gündem dışı demecine cevabı
7 5 101
6 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in 19.12.1972 tarihli 13. Birleşimde PTT Genel Müdürlüğü Beyoğlu Şubesi hakkında iç ve dış müşteriler tarafından ileri sürülen şikâyetler konusunda yapmış olduğu konuşmadan sonra gelişmelere dair gündem dışı cevabı
7 17 587:588
7 Söz Alanlar RIFKI DANIŞMAN (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1973 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 26 723:732