E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar RECAİ İSKENDEROĞLU (DİYARBAKIR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1965 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
27 84 719:734
2 Demeçler Ve Söylevler RECAİ İSKENDEROĞLU (DİYARBAKIR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanı Recai İskenderoğlu'nun; Giresun sel felâketi konusunda Hükümetin gösterdiği yakın alâkayı ve yapılan yardımlara dair demeci
29 106 423:424