E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar RİFAT ÖÇTEN (SİVAS) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Burhanettin Uluç'un, Marşal Plânı gereğince kurulmuş bulunan Paris'teki Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı nezdindeki Heyete dair sözlü sorusuna cevabı
7 15 302:303
2 Söz Alanlar RİFAT ÖÇTEN (SİVAS) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 40 445:453
3 Söz Alanlar RİFAT ÖÇTEN (SİVAS) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının, havale edildiği komisyonlardan 3 er üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in önergesi münasebetiyle
13 91 289