E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un, özel Rum okullarının kanun, tüzük ve Lozan Andlaşması hükümleri dairesinde ve Batı-Trakya'da bulunan Türklerin menfaatleri gözönünde bulundurularak tanzim ve idare edildiğine dair
54 7 341:343
2 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğretmenlerin hak ettikleri görevlere atanmamaları sebeplerine dair sözlü sorusuna cevabı
54 12 479:480 483
3 Demeçler Ve Söylevler ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un öğretmen boykotu ve alınan tedbirler hakkında demeci
54 14 520:522 528
4 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Öğretmen boykotu üzerinde yapılan konuşmalara cevabı
54 14 541:545
5 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, İstanbul'da LCC Language And Culture Center ismi ile faaliyette bulunan özel öğretim kurumuna dair sözlü sorusu münasebetiyle
54 16 601:603
6 Demeçler Ve Söylevler ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un; Devlet Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulunun Akademi Yönetim Kurulunun kararı ile kapatıldığına dair demeci.
55 21 15:16
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
63 33 672:682
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1970 bütçeleri münasebetiyle
56 36 86
9 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ'da Veteriner Fakültesi kurulmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
57 59 661:662
10 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı münasebetiyle
58 69 283:290
11 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6ncı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
59 74 38
12 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
60 92 281:282 289 291
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
13 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, Tilkilik Devlet Üretme Çiftliğinin Orman ve Ziraat fakülteleri haline getirilmesine dair sözlü sorusu münasebetiyle
64 46 241
14 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, İsmetpaşa Kız Sanat Enstitüsünün isminin değiştirilmesine dair sözlü sorusu münasebetiyle
64 46 223:224
15 Söz Alanlar ORHAN OĞUZ (ESKİŞEHİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 22.3.1936 tarihli ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 21. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
64 46 254:255