E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
36 29 154:158
2 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tarihinden sonraki teşvik belgesi imalat izni ve fiyat tespiti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi münasebetiyle.
37 57 517
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : 1979 Yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
42 39 198:204