E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in, Erzurum'da kar mücadelesi yapılan yollara dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'ın cevabı münasebetiyle
26 75 877:878
2 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1965 yılı Bayındırlık Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 80 356:364
3 Önergeler ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 22. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere ilgili komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
28 86 10
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Hopa-Borçka karayolu inşaatına dair sözlü sorusuna cevabı
39 50 610:611
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Adalının, Büyükada balıkçı barınağına dair sözlü sorusuna cevabı
44 4 81
6 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1968 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 28 675:683
7 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sadi Koçaş'ın, İstanbul Köprüsü inşası konusunda Senato araştırması istiyen Önergesi münasebetiyle
46 46 274:283
8 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, bozulan Ankara Kulu karayoluna dair sözlü sorusuna cevabı
47 62 475:476
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
9 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sivas demiryolunun Sümer caddesi üzerinde yeraltı veya yerüstü tesisi yapılmasına dair sözlü sorusuna cevabı
49 14 453:454
10 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Turan'ın, Kayseri Devlet Hastanesinin ek inşaatına dair sözlü sorusuna cevabı
49 14 453:454
11 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, Kırşehir iline bağlı Kaman ilçesi ile Ankara iline bağlı Bâlâ ilçesi arasındaki bozuk olan yolun tamirine dair sözlü sorusuna cevabı
49 14 450:451
12 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmacanın, Denizli sınırları içinde birbirini kesen kara ve demiryollarına dair sözlü sorusuna cevabı
49 22 814
13 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 30 192:209 211
14 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'nın, Devlet Su İşleri ve Karayolları Antalya Bölgesine dâhil bulunan iller arasında tefrik yaptığına ve bu gibi hareketlerin plân fikrini zayıflatacağına dair demeci münasebetiyle
53 54 89:91
15 Söz Alanlar ORHAN ALP (ANKARA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın, Hakkâri'nin ilçeleriyle irtibatının kesildiğine ve yiyecek sıkıntısı başladığına dair demeci münasebetiyle
53 54 86:87