E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'ın, tütün istihsaline dair sözlü sorusuna cevabı
5 86 305:306 308
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cevdet Geboloğlu'nun, Bitlis Tütün fabrikasının modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
7 26 612 614
3 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 39 334:343
4 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tekel Genel Müdürlüğü binası inşası için gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
11 68 315:317
5 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 1963-1964 ihracat devresinde dış pazara arz edilecek tütün stokumuz üzerinde ne gibi hazırlıklarımız mevcudolduğuna dair Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu münasebetiyle
15 116 165:166
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 37 493:500
7 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Trabzon Üyesi Hasan Güven'in, 10 Mayıs 1976 günü açılmış olan 1976 yılı çay kampanyası konusunda gündem dışı demecine cevabı.
28 67 259:260
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 35 702:711