E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar OKTAY AGAH GÜNER (KONYA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öztürk ve arkadaşlarının ekonomimizin bugünkü durumu hakkında bir genel görüşme açılmasına dair önergeleri münasebetiyle.
34 6 283:295