E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NURETTİN ARDIÇOĞLU (ELAZIĞ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin Türk musikisine dair sözlü sorusu münasebetiyle
14 104 185:186
2 Söz Alanlar NURETTİN ARDIÇOĞLU (ELAZIĞ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kanunu tasarısı münasebetiyle
15 122 378:379 385 394
15 123 436:439 443:445 453:455 458:459
15 124 484:485 503