E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NURETTİN ARDIÇOĞLU (ELAZIĞ) (BASIN YAYIN VE TURİZM BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı münasebetiyle
12 79 100:105 122:123
12 80 141 149:150 162:167