E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1973 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 28 264:280
2 Söz Alanlar NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU) (NİĞDE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Petrol Reformu Kanunu tasarısı münasebetiyle
9 34 704:717
10 35 8:9
10 50 466:476 481:484
10 51 511:513