E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NURİ BAYAR (NURİ KEMAL BAYAR) (SAKARYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Kahraman Maraş. Üyesi Hilmi Soydan'ın, Kahraman Maraş'a bir şeker fabrikası yapılmasına dair gündem dışı demecine cevabı
12 72 22
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar NURİ BAYAR (NURİ KEMAL BAYAR) (SAKARYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : 1980 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
46 34 131:136
3 Söz Alanlar NURİ BAYAR (NURİ KEMAL BAYAR) (SAKARYA) (SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI) : Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ile müesseselerinin tasvibe sunulan 1967 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 numaralı Kanunun değişik 3. maddesi uyarınca hazırlanan Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile komisyonun görüşü münasebetiyle.
46 46 682