E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
15 53 180:199
15 54 243:260
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakanlık 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 32 288:311 313:322
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakanlık 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 29 264:274
4 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Planlama Teşkilâtı 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 30 352:363