E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN) (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : 1962 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle
2 30 32:33 35
2 Söz Alanlar NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN) (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, yürürlükte olmıyan bir talimatname ile hareket eden federasyon hakkında bir takibat açılıp açılmadığına dair sözlü sorusuna Başbakan adına cevabı
5 86 318
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN) (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
8 36 520:524
4 Söz Alanlar NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN) (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşinin durumuna dair sözlü sorusu münasebetiyle
14 104 175:177
5 Söz Alanlar NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN) (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun plân gereğince Samsun'da inşası karar altına alınan kapalı salon inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Necmi Ökten'in cevabı (6/220)
15 118 251:253