E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığı 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
36 29 53:60
2 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Üyesi Süleyman Tuncel ve Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk'un gündem dışı konuşmalarıyla ilgili konularda açıklaması.
37 54 411:415
3 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâ-tında yapılan tayinlere dair açıklaması
37 64 693:696
4 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkındaki Kanun adının değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı münasebetiyle.
38 68 133:134
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da Bir Üniversitesi Kurulması. Hakkında Kanunun» Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun teklifi münasebetiyle.
39 12 532:535 540:541
6 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bursa Eğitim Enstitüsünde imtihan sorularını daha evvelden bazı öğrencilere verildiği hakkındaki beyanlara dair açıklaması.
39 20 700:702
7 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1979 yılı Milli Eğilim Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
42 38 76:84