E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NEŞET AKMANDOR (BOLU) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı 1979 Yılı Butça Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 36 490:496
2 Söz Alanlar NEŞET AKMANDOR (BOLU) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma Bakanı) Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.7.1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12. maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 173, 31.1.1979 tarih ve 173 sayılı raporları münasebetiyle.
43 51 254:256